Industria e lojërave të fatit është në rritje të vazhdueshme. Zhvillimi i teknologjisë dhe komunikimeve digjitale ka hapur mundësi të panumërta të krijimit të lojërave të reja të fatit. 

Prapëseprapë, një lojë po mbijeton edhe përkundër të gjithave. Tombola e vjetër e mirë (Bingo) edhe më tutje vlen për lojën më të popullarizuar familjare të fatit. 

Kuptohet se në kohën e sotme ka fituar edhe shumë versione digjitale, por edhe më tutje në botë ekzistojnë të dashuruarit në këtë lojë në mënyrë klasike.

Salla e madhe, shumë tryeza dhe karrige, daullja mekanike dhe nxjerrja e numrave, karta (tiketa), fllomasteri ose lapsi kimik i domosdoshëm ende kanë vendin e vet të merituar. 

Kështu është që 25 vjet edhe te ne në “Vezuv – Volcano”.

Në fakt, tombola në stadiumin e „Buduqnostit“ si dhe tombola në rrugën Hercegovaçka (Princ Caffe) më 1999 i kanë paraprirë fillimit zyrtar të punës sonë me emrin Vezuv sh.p.k. 

Atë  1 shtator të vitit 2000 në QTSH „Razhnatoviq“ (Shtëpia e mallrave „Beko“)  ka filluar edhe tregimi mbi brendin tonë “Volcano”. 

Hapja e madhe e tombolës në hapësirën prej 350 m2, me pajisje të reja  dhe me shpërblimin spektakular (automobilin RENO „Clio“) që u nda pikërisht atë ditë, gjithsesi ka qenë provë se po hynim në etapën e re të zhvillimit tonë. Mënyra se si jemi qasur asaj etape të re ka përcaktuar edhe atë që hapat tonë të ardhshëm të jenë inovativë, të planifikuar mirë dhe të realizuar profesionalisht. 

Tombola është ende në të njëjtën adresë, plotësisht e rinovuar me emrin VOLCANO CLUB.  Aty janë ende njerëzit që punojnë nga dita e parë, si dhe ata që luajnë që nga dita e parë.  

Për këtë arsye ende jemi të lidhur emocionalisht për tombolën e vjetër të mirë, sepse ajo ruan frymën e fillimit dhe suksesit tonë.