„Volcano club“ programi loyalty është i krijuar me qëllim që të shpërblejë mysafirët tanë besnike dhe të gjithë mysafirët e ardhshëm.  Me kënaqësi do të ju presim  dhe do ta bëjmë qëndrimin tuaj në automat-klubet të këndshëm dhe emocionues. Personeli ynë i sjellshëm  është gjithmonë aty që të përgjigjet në të gjitha pyetjet tuaja  dhe t’u njoftojë me të gjitha përfitimet që  u ofron anëtarësimi në klub. 

Bëhuni anëtarë që nga sot!

– KartĂ«n Volcano club mund ta pĂ«rdorni nĂ« tĂ« gjitha automat-klubet Volcano

– PĂ«rparĂ«si dhe shpĂ«rblime tĂ« posaçme vetĂ«m pĂ«r anĂ«tarĂ«t e regjistruar

– TĂ« gjitha promocionet dhe shpĂ«rblimet i keni nĂ« njĂ« vend dhe gjithmonĂ« me vete

– NĂ« çdo moment keni qasje nĂ« gjendjen e pikĂ«ve dhe shpĂ«rblimeve qĂ« mund t’i shfrytĂ«zoni

– PĂ«rdorimi dhe transferimi i thjeshtĂ« i mjeteve pĂ«rkrye llogarisĂ« pa kesh – cashless

– Procesi i regjistrimit Ă«shtĂ« i thjeshtĂ« dhe i shpejtĂ«

– Mjafton ta informoni operatorin nĂ« automat-klub

– TĂ« jepni në  shikim dokumentin identifikues

– TĂ« nĂ«nshkruani pajtimin pĂ«r anĂ«tarĂ«sim nĂ« klub

– BĂ«heni anĂ«tar tĂ« Volcano Club -it i nivelit standard

– Volcano club-i u ofron tre nivele tĂ« anĂ«tarĂ«sisĂ«: Standard, Silver dhe Gold

– Kalimi prej nivelit nĂ« nivel bazohet nĂ« pĂ«rllogaritjen e pikĂ«ve nĂ« periudhĂ«n pĂ«r 90 ditĂ«sh

– PĂ«r nivelin Silver duhet tĂ« mblidhni 10.000 pikĂ«

– PĂ«r nivelin Gold duhet tĂ« mblidhni 50.000 pikĂ«

– Kur ta avanconi anĂ«tarĂ«simin tuaj nĂ« klub, nĂ« nivelin e ri qĂ«ndroni 90 ditĂ«, pavarĂ«sisht nga numri i pikĂ«ve tĂ« mbledhura gjatĂ« kĂ«saj periudhe. 

– PĂ«r ta ruajtur anĂ«tarĂ«simin nĂ« nivelin Silver, nĂ« periudhĂ«n e pĂ«rllogaritjes duhet tĂ« realizoni 8.000 pikĂ«, ndĂ«rsa nĂ« nivelin Gold 40.000 pikĂ«.

– Secili nivel i anĂ«tarĂ«simit sjell privilegje dhe shpĂ«rblime tĂ« ndryshme

– PĂ«rdoreni gjithmonĂ« kartĂ«n Volcano club 

– PikĂ«t i mblidhni nĂ« cilindo vend tĂ« lojĂ«s 

– PĂ«r 5€ tĂ« luajtura nĂ« automatet pĂ«r lojĂ«, apo pĂ«r 15€ nĂ« ruletin elektronik fitoni 1 pikĂ«

– Sa mĂ« shumĂ« pikĂ« tĂ« fitoni, mĂ« shumĂ« pĂ«rparĂ«si keni

– Karta qĂ« e keni fituar me anĂ«tarĂ«sim nĂ« klub Ă«shtĂ« e lidhur me llogarinĂ« tuaj cashless 

– Karta juaj Ă«shtĂ« e mbrojtur me PIN

– ParatĂ« nĂ« llogari mund t’i paguani nĂ« arkĂ« apo nĂ« automatin e lojĂ«s 

– Para se ta filloni lojĂ«n futeni kartĂ«n nĂ« lexues dhe shkruajeni PIN-in 

– Futini paratĂ« nĂ« automat nĂ«se paraprakisht nuk i keni paguar nĂ« arkë  dhe mund tĂ« filloni lojĂ«n 

– Kur ta pĂ«rfundoni lojĂ«n, nxirreni kartĂ«n nga lexuesi dhe paratĂ« automatikisht transferohen nĂ« llogarinĂ« tuaj cashless 

– Kur tĂ« dĂ«shironi tĂ« vazhdoni lojĂ«n nĂ« ndonjĂ« vend tjetĂ«r tĂ« lojĂ«s vetĂ«m pĂ«rsĂ«riteni procedurĂ«n 

– Nxjerrja e parave nga llogaria cashless bĂ«het nĂ« arkĂ«

-Anëtarët duhet të kenë më shumë se 18 vjet dhe duhet t’u përmbahen të gjitha kushteve të anëtarësimit, përfshirë edhe këto rregulla.

-Dokumenti i vlefshëm identifikues është i obligueshëm me rastin e anëtarësimit në klub

-Me nënshkrimin e fletë-anëtarësimit në Volcano club, anëtari i klubit pajtohet se do t’u përmbahet rregullave të klubit

-Karta Volcano club është pronë e kompanisë Vezuv sh.p.k.

-Karta Volkano club është e shënuar në emër dhe nuk është e bartshme 

-Secili shpërblim apo pikë e realizuar me keqpërdorimin e kartës do të anulohet

-Menaxhmenti e ruan të drejtën  e anulimit të kartës, anëtarësimit në klub apo pjesëmarrjes në promocione, kurdo qoftë pa paralajmërim

-Anëtarësimi në klub mund të anulohet me kërkesën e anëtarit

-Kompania Vezuv sh.p.k. obligohet që të gjitha të dhënat personale të mbledhura në pajtim me klientin t’i përdorë ekskluzivisht për qëllime të caktuara me kushte të përgjithshme të anëtarësimit në klub dhe për destinime tjera me qëllim të avancimit  të brendit dhe të ofertës së automat-klubeve Volcano

-Menaxhmenti e ruan të drejtën e ndryshimit të kushteve të përgjithshme dhe afarizmit të Volcano club-it.