Level up Slot tournament

Level up Slot tournament

Ko učestvuje?

Učestvuju svi posjetioci automat kluba Volcano premium, Jadranski put bb, Budva.

Kako se mogu kvalifikovati?

Osvajanjem “slot turnir” kupona u toku igre na bilo kojem igračkom mjestu putem sistema nasumičnog odabira, kvalifikujete se za učešće na turniru. Jedan dio kupona ispunite traženim podacima a  drugi dio sačuvajte do početka održavanja turnira.

Svaki osvojeni kupon vam donosi prednost od 100 turnirskih kredita.

Kako mogu osvojiti nagradu?

Na dan održavanja turnira, prilikom registracije dobijate svoj takmičarski broj koji trebate sacuvati do kraja turnira.

Prilikom registracije unosi se broj Vasih osvojenih “slot turnir” kupona I odgovarajuci iznos turnirskih kredita.

Žrijebanjem se odlučuje redosled igrača na turniru, automat na kojem ćete igrati i igra za svaki nivo turnira.

Svi registrovani igrači učestvuju u prvom nivou turnira koji se održava na EGT VIP automatima, u grupama po 5.

Svaki igrač počinje turnir sa 3.000 kredita i igra traje 3 minuta.

Igrači se rangiraju prema broju osvojenih kredita od najvećeg do najmanjeg.

Igra se ponavlja na isti način dok ne odigraju svi kvalifikovani učesnici turnira.

Poslije svakog kruga igre, rang lista najboljih rezultata se ažurira.

Turnir ima 3 nivoa koja treba osvojiti. Na kraju prva dva nivoa moguć je rebuy od  10€ i 20€. Nagrade po nivoima su sledeće:

1.NivoLevel 900:  nivo ima  9 nagrada u ukupnoj sumi od 900 Eur promo kredita

 • 1.mjesto – 200€  – promo krediti
 • 2.mjesto – 150€ promo krediti
 • 3.mjesto – 100€ promo krediti
 • 4.mjesto – 100€ promo krediti
 • 5.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 6.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 7.mjesto – 50 Eur promo krediti
 • 8.mjesto – 50 Eur promo krediti
 • 9.mjesto – 50 Eur promo krediti

Učestvuju svi igrači registrovani za turnir.  Ukoliko na kraju prvog kruga niste zadovoljni svojim rezultatom, omogućava Vam se jedan rebuy od 10€ I ponavljanje igre. U tom slučaju rezultat iz Vaše prethodne igre se anulira.

2.NivoLevel 1100: nivo ima  9 nagrada u ukupnoj sumi od 1100 Eur promo kredita

 • 1.mjesto – 300€  – promo krediti
 • 2.mjesto – 200€ promo krediti
 • 3.mjesto – 100€ promo krediti
 • 4.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 5.mjesto – 100€ promo krediti
 • 6.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 7.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 8.mjesto – 50 Eur promo krediti
 • 9. mjesto – 50 Eur promo krediti

Ucestvuje 90% igraca sa najboljim rezultatima iz prethodnog nivoa.

Ukoliko želite da popravite rezultat u ovom nivou, za sumu od 20€, imate pravo napraviti jedan rebuy i jednom ponoviti svoju igru. U tom slucaju rezultat  iz prethodne igre se anulira

3.Nivo – level 2000:  nivo ima 7 nagradau ukupnoj vrednosti od 2000 Eur

 • 1.mjesto – 1000€ – promo krediti
 • 2.mjesto – 500€ promo krediti
 • 3.mjesto – 100€ promo krediti
 • 4.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 5.mjesto – 100€ promo krediti
 • 6.mjesto – 100 Eur promo krediti
 • 7.mjesto – 100 Eur promo krediti

Ucestvuje 80% igraca sa najboljim rezultatima iz prethodnog nivoa

Ostale propozicije:

 • Registracija na turniru je obavezna.
 • Igrač je u obavezi da čuva turnirski broj do kraja učešća na turniru.
 • U slučaju gubitka turnirskog broja igrač ne može nastaviti učešće na turniru.
 • Turnirski brojevi nisu prenosivi.
 • Minimalni broj registrovanih igrača za održavanje turnira je 12 a maksimalni 60.
 • Tokom 3 minuta turnirske igre igrač je duzan igrati neprekidno.
 • Učesnik turnira može biti diskvalifikovan u slučaju da ne poštuje pravila igre turnira.
 • Nagrade će biti uručene nakon završetka svakog nivoa turnira.
 • Nagrade izdate u promotivnim kreditima se ne mogu unovčiti.
 • Priređivač zadržava pravo izmjena pravila turnira .
 • U slučaju neslaganja učesnika i Priređivača, konačnu odluku donosi Priređivač.