Midnight Bonus AK Bar

Ko učestvuje?

Svi članovi Volcano kluba.

Kako se mogu kvalifikovati i koja je nagrada?

Ukoliko na automatima za igru, nakon ponoći, ostvarite gubitak od 10€ dobijate 10€ bonusa.

Gdje mogu preuzeti nagradu?

U automat klubu u Baru, na adresi Barskih logoraša 17.

Trajanje promocije

Od 1.7.2022.g.

Ostale propozicije

· Nagrade su u promo kreditima.

· Promo krediti se ne mogu unovčiti.

· Bonus se ne može osvojiti na dan učlanjenja u Volcano klub.

· Bonus se može osvojiti jednom u toku igračkog dana i to od ponoći do 06:00h.

· Priređivač zadržava pravo izmjena uslova i trajanja promocije.