Spring Slot Run

Ko učestvuje?

Svi članovi Volcano kluba.

Kako se mogu kvalifikovati?

Koristite Vašu Volcano club karticu i od 01.maja 2022.g. sakupljajte “Proljećne bodove”.

Za odigranih 10€ na automatima za igru dobijate 1 bod.

Bodove sakupljajte do 31.05.2022.g. do 07:00h.

Što više bodova sakupite više mogućnosti imate da osvojite jednu od nagrada.

Stanje bodova uvijek možete provjeriti preko PT ekrana. Svakog dana, u bilo kojem automat klubu, možete pogledati rang listu po zbiru sakupljenih bodova.

Kako mogu osvojiti nagradu?

Ukoliko ste među 150 igrača, koji su sakupili najviše bodova do 31.maja 2022.godine, dobijate jednu od nagrada.

Koje su nagrade?

1. mjesto 1.000 €

2. mjesto 500 €

3. mjesto 300 €

4. mjesto 200 €

5. mjesto 150 €

6. mjesto 100 €

7.- 30. 50 €

31.-65. 20€

66.-150. 10€

Ostale propozicije:

· Nagrade su u promo kreditima.

· Promo krediti se ne mogu unovčiti.

· Odigrani promo krediti ne obračunavaju bodove.

· U promociji ne učestvuju IGT game king automati za igru.

· Nagrade se uplaćuju na cashless račun nakon objave konačne rang liste.

· Nagrade se mogu preuzeti na lokaciji učlanjenja u Volcano club.

· Nagrade su validne do 30.juna 2022.g.

· Priređivač zadržava pravo izmjena i uslova trajanja promocije.

· U slučaju neslaganja učesnika i Priređivača, konačnu odluku donosi Priređivač.