PARTY NIGHT

Ko učestvuje? 

Svi posjetioci automat kluba u Ulcinju.

Kako se mogu kvalifikovati? 

Ukoliko je Vaš minimalni ulog na automatima za igru 0.10€ i ako u toku igre osvojite besplatne spinove, od operatera dobijate kupon sa jedinstvenim serijskim brojem. Jedan dio kupona sačuvajte, dok drugi dio kupona ubacite u bubanj. U toku smjene operatera, možete osvojiti najviše jedan kupon.

Sa bilo kojim brojem osvojenih kupona kvalifikujete se za “Lucky pot” odnosno izvlačenje za fiksne novčane nagrade. 

Za učešće na turniru kvalifikujete se sa najvećim brojem osvojenih kupona. 

Kako mogu dobiti nagradu?

Svakog utorka u 20h izvlačimo prvog dobitnika za “Lucky pot” tj. fiksnu novčanu nagradu. Ukoliko je Vaš serijski broj izvučen iz bubnja znači da ste dobitnik jedne od nagrada koju Vi izvlačite iz Lucky pot-a. 

Nakon prvog izvlačenja vrši se žrijebanje za 16 učesnika turnira koji se dijele u četri grupe. Jedan učesnik iz svake grupe, sa najvećim iznosom kredita na kraju igre, se kvalifikuje za finalnu grupu, a pobjednik finalne grupe osvaja nagradu.

Nakon održanog turnira izvlačimo drugog dobitnika za “Lucky pot” nagradu.
Od 21:00 do 22:00 možete osvojiti Happy Hour JP.

Koje nagrade mogu osvojiti?

Najmanja zagarantovana nagrada na turniru je 100€.

“Lucky Pot” nagrade koje možete osvojiti su 25€, 50€, 75€ i 100€.

Happy Hour JP od 50€.

Ostale propozicije:

 • Učesnik može osvojiti najviše jednom “Lucky pot” nagradu u toku nagradne večeri.
 • Na svakom kuponu mora biti upisano ime i prezime igrača. Više kupona daje veće šanse na žrijebanju za učešće na turniru.
 • Kuponi nisu prenosivi i glase na ime.
 • Priređivač svim učesnicima obezbjeđuje 10€ za učešće na turniru i to na EGT automatima.
 • Učesnik sam bira igru i ne može je mijenjati.
 • Svi učesnici igraju sa ulogom od 0.20€ (20 kredita), a ulog se ne smije povećavati. 
 • Gemblanje je dozvoljeno.
 • Igra traje 3 minuta, a može biti duža samo u slučaju da učesnik osvoji besplatne spinove.
 • Učesnik može biti diskvalifikovan ako poveća ulog ili prekorači propisano vrijeme.
 • U slučaju dobitka jackpot-a, isti se ne isplaćuje, već se kao kredit računa za rangiranje takmičara i ulazi u nagradni fond.
 • Na isteku propisanog vremena za igru, učesnicima se popisuju preostali krediti koji služe za rangiranje i ulaze u fond za glavnu nagradu.
 • Nagrada će biti uručena odmah nakon završetka turnira. 
 • Minimalna garantovana nagrada za pobjednika finalnog turnira je 100€.
 • Na turniru mogu učestvovati igrači koji nemaju osvojene kupone (posjetioci kluba) u slučajevima kada nema dovoljno igrača za ispunjavanje uslova od 16 učesnika. 
 • U slučaju da nije obezbijeđen broj od 16 igrača, tada se turnir održava sa 12 učesnika koji se takođe dijele u četiri grupe.
 • Priređivač zadržava pravo izmjena uslova i pravila turnira.
 • U slučaju neslaganja učesnika i Priređivača, konačnu odluku donosi Priređivač.