TOMBOLA – TOČAK SREĆE

Ko učestvuje?

Svakog dana svi posjetioci Volcano tombole na adresi Trg nezavisnosti bb, Podgorica.

Kako se mogu kvalifikovati i koja je nagrada?

Učestvovanjem u kolu u kojem je bonus na 52-om broju kvalifikujete se za ,,Točak sreće”. Ukoliko ste dobitnik tombole zavrtite točak sreće i Vaša je ona nagrada koju pokazuje marker na vrhu točka:

 • Fiksna novčana nagrada
 • Posebno crveno ili crno polje sa minimalnom nagradom od 10€

Koje su posebne nagrade?

Glavnu nagradu od 1.000€ osvajate ako jedno od posebnih polja pogodite tri puta zaredom.

 Nagrade na posebnim poljima su:

 • Jednom pogođeno crveno ili crno polje donosi nagradu od 10€
 • Možete da uzmete nagradu od 10€ ili da još jednom zavrtite točak i osvojite nagradu od 100€, ukoliko se točak zaustavi na isto posebno polje. Ukoliko ne pogodite, gubite početnu nagradu od 10€.
 • Možete da uzmete nagradu od 100€ ili da još jednom zavrtite točak i osvojite nagradu od 1.000€, ukoliko se točak zaustavi na isto posebno polje. Ukoliko ne pogodite dobijate nagradu od 10€.

Nagrade na ostalim poljima su od 11€ do 30€.

Trajanje promocije

Trajna promocija

Ostale propozicije

 • Radno vrijeme tombole je od 19h do 24h.
 • Cijena kartele za „Točak sreće“ je 0,50€ i sadrži dvije kombinaciju sa petnaest brojeva.
 • Cikvina – ako se na jednoj  kombinaciji nalaze 5 izvučenih brojeva u istom redu. Za cikvinu se izdvaja 10% od ukupne uplate kola.
 • Tombola – ako se na jednoj kombinaciji nalaze svi izvučeni brojevi.
 • U slučaju većeg broja dobitnika nagrada se dijeli a igrači se sporazumno dogovaraju ko okreće točak sreće 
 • Priređivač zadržava pravo izmjena uslova i trajanja promocije.